+90.312 309 03 44 (pbx)     |       girisim@girisimelk.com.tr