Çevre Politikası
Ana Sayfa / Sürdürülebilirlik / Çevre Politikası

Çevre Politikası


Dünyamız için mikro ve makro ölçekte sürdürülebilirliği amaçlayan, sosyal ve çevresel olarak etik ve sorumlu bir şekilde faaliyet göstermek şirketimizin ve grubumuzun politikasıdır. Çevresel uygulamalar ve politikalar için yaratıcı & yenilikçi çözümleri öne çıkartarak çevreci vizyonumuzu ve "yeşil" zihniyetimizi sürekli olarak güçlendirmeye çalışıyoruz.

Çevre koruma hususunu işimizin her alanına entegre ediyoruz ve yaptırım ya da yükümlülük derecesine bakmaksızın ilgili tüm mevzuata uyuyoruz.

Çevre koruma faaliyetlerimizi ve politikalarımızı sorumlu bir şekilde yürütmek için ilgili standartları doğru mühendislik yaklaşımları ve risk yönetimi ilkeleri ile tatbik ediyoruz ve hedef için yeterli kaynakların hazır ve mevcut olmasını sağlıyoruz.

Emisyonları dikkatli bir şekilde yöneterek, atık oluşumunu en aza indirerek, dikkatli atık yönetimiyle, sürdürülebilir olmayan kaynakların kullanımını en aza indirerek, çevresel etkileri dikkate alıp bir satın alma prosedürü benimseyerek, enerjinin korunması için uygun teknolojiler kullanarak ve kurumsal bir çevre bilinci oluşturarak şirket kaynaklarını ve doğal kaynakları korumaya ve çevresel etkileri en aza indirmeye çalışıyoruz.

Eğitimlerle, iç/dış denetimlerle ve performans göstergelerinin gözden geçirilmesi ile bu çevre politikalarına uyumu sağlıyoruz. Şirketimizdeki ve grubumuzdaki tüm çalışanlar, görevleri için geçerli tüm politikalara, prosedürlere, uygulamalara ve yasalara uymakla sorumludur.